NO.
9
SANCHES CARDOSO Glenys

Poste 3,4
Age 2002
Nationalité POR
Seasons Saison 2014-15, Saison 2015-16, Saison 2016-17, Saison 2017-18, Saison 2018-19, Saison 2019-20, Saison 2020-21